Werkwijze

Werkwijze

De begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en kan onderscheiden worden in twee verschillende varianten. Als er sprake is van een (beginnende) burn-out, spreken we van therapie gericht op behandeling van de burn-out. Wanneer de burn-out behandeld is en het tijd is om vooruit te kijken spreken we van loopbaanbegeleiding. De hulpvraag naar herstel is veranderd in de hulpvraag; wat wil ik, wat kan ik?

Therapie

Het doel van de behandeling is om door de bomen het bos weer te zien, om de regie over je leven weer in handen te krijgen. Dit doen we door middel van oplossingsgerichte-, wandel- en/of paardentherapie.

Oplossingsgerichte therapie
Het helpt om te praten over je situatie om erachter te komen hoe het zo gekomen is. Welke ‘grenzen’ ben je overgegaan en hoe zorg je ervoor dat dat niet weer gebeurt. Vervolgens focussen we ons op je drijfveren en motivatie. De vragen die ik stel naar aanleiding van wat vertelt wordt, dienen om tot inzichten te komen waar je in de praktijk mee aan de slag kunt.

Wandeltherapie
Ik maak ook graag met mijn cliënten een wandeling. De ervaring leert dat veel mensen het makke­lijker vinden om open te praten over wat hen bezig­houdt, als ze in beweging zijn en als ze zich minder bewust zijn van mogelijke reacties/­oordelen van degene die luistert. Samen lopen, met de wind in je haren en samen vooruitkijken.

Paardentherapie
Tussen de paarden kun je in korte tijd veel leren over hoe je overkomt en de invloed die je hebt op je omgeving. Paarden voelen haarfijn aan wat oprecht is en kunnen je helpen je zelfinzicht en authenticiteit te vergroten. Paarden zijn niet statusgevoelig dus zullen puur op je persoonlijk leiderschap reageren en dus niet op je rol of functie. Ze geven je feedback over hoe je (non-verbaal) communiceert en handelt.

Deze vorm van therapie biedt een unieke leerervaring die maar moeilijk te verkrijgen is in een andere setting. Door het ervaringsgericht werken kunnen de opgedane inzichten direct vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Paarden zijn bijzondere therapeuten. Zonder er een oordeel aan te verbinden, laten ze zien wat zij voelen bij jouw gedrag en houding. Deze pure, directe manier van feedback geven, zonder dubbele agenda, maakt dat we deze makkelijker accepteren.

Loopbaanbegeleiding

Als de burn-out behandeld is, kan worden overgegaan op loopbaanbegeleiding. Tijdens deze gesprekken maak ik gebruik van verschillende methodieken, afhankelijk van de hulpvraag. Voorbeelden van methodieken zijn coaching met behulp van paarden, het inspiratiespel, de cirkel van invloed, de transactionele analyse, de kernkwadranten en de DISC-persoonlijkheidsanalyse.