• DISC Persoonlijkheidsanalyse

    Het begrijpen van de vier persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden

DISC persoonlijkheidsanalyse

Een DISC-persoonlijkheidsanalyse geeft je inzicht in de manier waarop jij handelt en communiceert en wat de wisselwerking is met die van anderen. Inzicht gevend en interessant, maar de reden dat we veel met DISC werken is omdat het een moment opname is, die je goed en duidelijk laat zien wat je potentie is en of die op dit moment benut en wat het betekent als dat niet zo is.

Het begrijpen van de vier persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden

Even een korte uitleg over hoe DISC werkt. Je kunt de vier stijlen (D, I, S en C) heel gemakkelijk uitleggen, door middel van twee aspecten; tempo en doelgerichtheid.

Snel tempo
Je praat snel, je loopt snel, denkt in oplossingen, eerst doen dan denken, hup hup hup, én door.

Rustig tempo
Je praat rustig, beweegt rustig, denkt eerst na voordat je wat doet, moet soms ergens een nachtje over slapen, de kat uit de boom kijken in nieuwe situaties.
Zeer waarschijnlijk herken je ze allebei en zijn ze afhankelijk van de situatie. We gaan er maar vanuit dat als er brand is, iedereen rent en als je op vakantie bent, je rustig een boekje kan lezen. Het gaat om je algemene tempo, welke past net een beetje meer bij je?

Vervolgens kijken we naar de mate van doelgerichtheid en maken we daar ook een onderscheid in:

Taakgericht
Je gaat recht op je doel af, het doel heiligt de middelen, maakt niet uit hoe we er komen, als iemand z’n werk niet goed doet, moet hij maar weg; het moet gebeuren en zo goed mogelijk.

Mensgericht 
Hoewel hetzelfde doel beoogt wordt, kijkt men meer naar de mensen in het team. Wie past er op welke plek het beste? Je hebt gehoord dat de oma van iemand overleden is, dus je koopt een kaartje, zorgt dat iedereen zijn naam erop zet en doet ‘m op de bus en gaat weer verder met je werk.

Ik leg het nogal gechargeerd uit, maar als het goed is herken je je meer in de een dan in de ander. We hebben nu een figuur met een kruis, waarin snel tempo bovenaan staat, rustig tempo onderaan, taakgerichtheid links en mensgerichtheid rechts. Er zijn vier vakken ontstaan en die staan voor de vier stijlen: taakgericht-snel is D, snel-mensgericht I, mensgericht-rustig S en rustig-taakgericht C. Die letters staan voor een stijl die duidelijk en helder beschreven wordt, zoals je kunt zien op het plaatje.

De letters DISC staan voor: 

D = Daadkrachtig, Direct
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen
Snelle acties en taakgericht

I  = Interactief, Inspirerend
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt
Snelle acties en mensgericht

S = Stabiel, Sociaal
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving
Rustige benadering en mensgericht

C = Conformerend, Consciëntieus
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures
Rustige benadering en taakgericht

Als je net je tempo en mate van doelgerichtheid hebt bepaald, ben je dus op een letter uitgekomen. Als het goed is, is dat je voorkeursstijl, maar vaker dan eens zitten mensen er toch naast. Dat maakt het maken van de analyse natuurlijk extra interessant!

Wat kun je met jouw persoonlijke DISC-analyse in de praktijk?

Bovenaan de pagina gaat het over ‘moment opname’. Als je een DISC-persoonlijkheidsanalyse invult, wordt aan de hand van je antwoorden een berekening gemaakt. Hoeveel scoor je op D, op I, op S en op C. Dat gebeurt aan de hand van de vraag; wat past het meest bij jou en wat past het minst bij jou. Aan de hand daarvan wordt er een grafiek gemaakt met hoe jij jezelf ziet in optimale omstandigheden. Daar komt bijvoorbeeld uit dat je een vrij hoge S hebt, behoefte aan stabiliteit en zekerheid en een lage D, dus niet echt een ‘knopen-doorhakker’ bent.

Voorbeeld grafiek

Vervolgens wordt er een grafiek, de meest interessante naar mijn mening, samengesteld die beschrijft hoe jij naar buiten toe handelt, op dit moment. Stel je voor dat in die grafiek een lage S naar voren komt en een hoge D, dat is opvallend. Daar gaan wij als coach dan vragen over stellen.

Wat er in dit geval aan de hand zou kunnen zijn, is dat er een reorganisatie plaatsvindt, waarbij niemand het voortouw neemt en de toekomst onzeker is. In dit geval neemt deze persoon het heft in eigen hand en gaat zich gedragen in een stijl die niet bij hem of haar past. Er is geen sprake van zekerheid en stabiliteit. Hoe zal deze persoon zich voelen?

Dát is de meerwaarde van DISC: Inzien wat je voorkeur heeft en letterlijk kunnen aanwijzen waar het anders moet.

Zie jij voor jezelf wel zo’n verhelderde sessie zitten? Dan gaan we zo te werk;
Ik stuur je de link voor de DISC-persoonlijkheidsanalyse, die vul je in en dan maken we een afspraak voor het bespreken van het rapportage. Ik stuur je het rapport een week van te voren via de mail, zodat je het alvast rustig door kunt lezen. Vervolgens kom je bij mij in de praktijkruimte in Loo en heb ik het rapport voor je uitgeprint en ingebonden, dat hoef je niet zelf te doen. Eerst leg in DISC helder en duidelijk uit en vervolgens gaan we met jouw rapportage aan de slag. Het gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en je krijgt nog verschillende materialen mee. Je investering is 150,- en je gaat met een rapport, verschillende materialen, maar vooral met een hoop inzichten weer naar huis!

Praktische informatie
De DISC-persoonlijkheidsanalyse maak je op de computer en duurt 7 tot 10 minuten. De DISC-persoonlijkheidsanalyse zit standaard inbegrepen bij een individueel coachingstraject en bij de trainingen. Je kunt ook bij ons terecht om alleen de DISC-persoonlijkheidsanalyse af te nemen en een gesprek voor de uitleg.

Mogelijkheden afname

Wat

DISC persoonlijkheidsanalyse

DISC in combinatie met sessie coaching met paarden

Inhoud Afname DISC-persoonlijkheidsanalyse en individuele terugkoppeling in gesprek Afname DISC-persoonlijkheidsanalyse en individuele terugkoppeling in gesprek en het ervaren van de opgedane inzichten in een sessie coaching met paarden
Duur Invullen op voorafgaande gesprek op de computer 7 tot 10 minuten en terugkoppeling in gesprek 1,5 uur Invullen op voorafgaande gesprek op de computer 7 tot 10 minuten en terugkoppeling in gesprek en aansluitend sessie coaching met paarden. Duur is ongeveer 2 uur.
Kosten €150,- incl. btw €200,- incl. btw

Vul onderstaand formulier in als je interesse gewekt is!

© Copyright - Platvoet coaching & training