Coaching met behulp van paarden

Waarom paarden?

Vluchtdieren, zoals paarden, hebben veel aandacht voor hun omgeving. De fijnste verandering in houding of intentie bij mens en dier merken ze op. Je kan je voorstellen dat dit van levensbelang is voor een prooidier; zo kunnen ze snel reageren op potentiële gevaren.

Paarden leven in kuddes, en binnen de kudde is de hiërarchie van groot belang om te kunnen overleven. De hiërarchie wordt bepaald door een juiste rangorde en balans. Ze zijn daardoor bereid om een ander, paard of mens, de leiding te geven als deze ze een gevoel van veiligheid kan geven. Het bijzondere aan paarden is dat ze geen onderscheid maken tussen een mens of een dier. Zodra ze in contact worden gebracht met een persoon, reageren ze vanuit hun natuur op de spanning en uitstraling die dit ‘nieuwe kuddelid’ met zich meedraagt.

Een paard dat zijn plek niet weet of kent wordt onmiddellijk en consequent terechtgewezen binnen de kudde. Het verklaart daarmee ook dat een paard zo direct reageert naar de coachee/groep toe. Dit direct reageren wordt ook wel ‘spiegelen’ genoemd. Het paard test feitelijk onduidelijk gedrag om helderheid in de ordening te krijgen.

Wat is het effect van paardencoaching?

Het paard merkt onmiddellijk dat er een belemmering zit, een discongruentie tussen gedrag en gevoel, en reageert hier op. Doordat via de invloed van het paard als het ware een ‘andere ingang’ wordt genomen, namelijk via het gevoel, is de impact veel groter dan bijvoorbeeld bij een psycholoog aan tafel. Het paard, in combinatie met de vertaling van de paardencoach, zorgt ervoor dat je denken en voelen (opnieuw) met elkaar in verbinding worden gebracht. Zodra het paard merkt dat er geen verschil meer bestaat tussen hoofd en hart, denken en gevoel, zal het dit ook bevestigen door ontspannen bij je te komen staan. Het paard voelt dan aan dat jij weer ‘oké’ of ‘een geheel’ bent. Voor mensen is dit vaak positief confronterend om mee te maken.

In korte tijd hoe je overkomt en welke invloed je hebt op je omgeving

Paarden zijn niet statusgevoelig dus zullen puur op je persoonlijk leiderschap reageren en dus niet op je rol of functie. Ze geven je feedback over hoe je (non-verbaal) communiceert en leiding geeft.

Wat zijn verder factoren die een sessie paardencoaching tot een succes maakt?

  • Werken met paarden is gericht op ervaringsleren; Coachees worden aangemoedigd zelf oplossingen te zoeken voor uitdagingen die in de interactie met het paard ontstaan. De meest effectieve vormen van leren zij het gevolg van het vinden van eigen oplossingen in een ervaringsgerichte context. De emotioneel betrokken relatie tussen coachee en paard, zorgt ervoor dat leerervaringen nog beter integreren.
  • Je kunt even niet zo goed nadenken met een los paard in de bak, waardoor rationele denkprocessen omzeild worden. Je reageert op gevoel.
  • De aanwezigheid van een natuurrijke omgeving wekt positieve emoties op en kan stressreductie teweeg brengen. Voor veel coachees in het buiten bezig zijn en werken met paarden een ontspannende activiteit.
  • Bijdrage van het paard aan de emotionele veiligheid van cliënten. Het paard is een bron van sociale steun, onvoorwaardelijke acceptatie, affectie en geduld. Het paard oordeelt niet. De menselijke behoefte aan fysiek contact is mogelijk met een paard.

Deze vorm van coaching biedt een unieke leerervaring die maar moeilijk te verkrijgen is in een andere setting. Door het ervaringsgericht werken kunnen de opgedane inzichten direct vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Paarden zijn bijzondere coaches. Zonder er een oordeel aan te verbinden, laten ze zien wat zij voelen bij jouw gedrag en houding. Deze pure, directe manier van feedback geven, zonder dubbele agenda, maakt dat we deze makkelijker accepteren.

Wat maakt een paard een goed coachingspaard?

Zoals je in deze blog kunt lezen, is dat nogal afhankelijk van een hoop factoren en verschillende meningen. De visie van Platvoet coaching en training is gebaseerd op 20 jaar ervaring met het hebben en houden van paarden, de opleiding Toegepaste Psychologie, een stage paardencoaching in Mexico en verschillende opleidingen met betrekking tot paardencoaching.

De drie belangrijkste pijlers
Mensgericht, volwassen en gezond

  • Mensgericht: een paard is van nature geïnteresseerd in mensen. Het paard heeft een onderzoekend karakter, maar houdt een gepaste afstand. Het paard bijt of slaat mensen niet.
  • Volwassen: sluit aan bij het vorige punt. Een paard is 7 jaar of ouder en heeft, relatief, voorspelbaar gedrag. Het is en blijft een dier, maar heeft over het algemeen een evenwichtig karakter en daarbij aansluitend gedrag. Het paard is in staat om te besluiten om wel of niet aan de sessie mee te doen.
  • Gezond: het paard verkeert in zeer goede gezondheid. Dat betekent dat hij uiteraard nergens last van heeft, nergens pijn, de hoeven niet te lang etc. Daarnaast leeft het paard in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.
    In het beste geval staat het paard in de wei, dat is echt niet overal in Nederland mogelijk. Bij de locatie van Platvoet coaching en training staan de paarden dag en nacht buiten in een zandpaddock met schuilstal en een uitloop naar de rijbak. Ze kunnen een aantal uur per dag in de wei. Voor de rest krijgen ze hooi uit zogenaamde ‘slow-feeders’. Dat zijn netten met hooi die ervoor zorgen dat het natuurlijk eetgedrag, grazen, nagebootst wordt. De paarden krijgen voldoende beweging door de afstanden van de voerplek, waterplek en rustplek.
© Copyright - Platvoet coaching & training